Informace o projektu:

Název projektu:

The Knowledge Volunteers

Web projektu:

www.tkv.mondodigitale.org

Projekt na Facebooku:

www.facebook.com/pages/European-Projects-The-Lifelong-Learning-Programme

Registrační číslo projektu:

517904-LLP-1-2011-IT-GRUNDTVIG-GMP

Číslo grantové smlouvy:

2011-3279/001-001

Doba realizace projektu:

10/2011 – 9/2013

Koordinátor projektu:

Fondazione Mondo Digitale, Itálie

Partneři projektu:

Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, Česká republika

University of Edinburgh, Velká Británie

NGO 50plus Hellas, Řecko

Societatea Romana Pentru Educatie Permanenta, Rumunsko

Foundación Para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas, Španělsko

ICVolunteers, Švýcarsko

Cíl projektu:

Projekt si klade za cíl podporovat digitální kompetenci u starších lidí, jimž hrozí vyloučení, a to prostřednictvím mezigenerační výměny i vztahům s mladými lidmi; podporovat aktivní účast starších lidí ve společnosti, prostřednictvím dobrovolných činností, a tím zvýšit sebevědomí, identitu a sociální vztahy; zlepšit produkci, testování a rozšiřování inovačních učebních osnov, metodiky a modulů pro vzdělávání dospělých; vytvořit síť “Knowledge Volunteers” všech věkových kategorií; přispívat k vytváření přátelského prostředí pro dobrovolníky se spoustou lidí, kteří se účastní dobrovolných aktivit po celé Evropě, a zároveň usnadnit mezinárodní mobilitu mezi staršími dobrovolníky; rozvíjet alternativní studijní přístupy založené na Phyrtual prostředí (integrace virtuálních a fyzických aktivit), vedoucí k vytvoření dynamického úložiště interaktivních osvědčených postupů v oblasti formálního, neformálního a informálního vzdělávání dospělých.

Final event in Rome (26.9.2013)

press release http://tkv.mondodigitale.org/news/knowledge-wealth

Video ze slavnostního předávání certifikátů seniorům v rámci ukončení kurzů projektu "The Knowledge Volunteers"

Datum konání akce: 26.6.2013

Místo konání: Ostravská univerzita v Ostravě

http://tkv.mondodigitale.org/video/26-june-2013-ostrava-university-cviv-final-event-czech-republic

 

 

Evaluační zpráva shrnující poznatky a vyhodnocení kurzů projektu "The Knowledge Volunteers" v jednotlivých zemích

http://tkv.mondodigitale.org/sites/default/files/tkv_evaluationreport_pilotyear1.pdf

 

Čtyři "Případové studie" o inovativních metodologických/didaktických aspektech počítačové gramotnosti seniorů v rámci realizace kurzů projektu "The Knowledge Volunteers" v Itálii, České republice, Řecku a Španělsku

http://tkv.mondodigitale.org/sites/default/files/tkv_case_studies.pdf

 

Newsletters – Fondazione Mondo Digitale informující o realizaci projektu "The Knowledge Volunteers"

http://www.mondodigitale.org/newsletter/2013/07/fmd-july-number-1

http://www.mondodigitale.org/newsletter/2013/06/fmd-june-number-1

http://www.mondodigitale.org/newsletter/2013/06/fmd-june-number-2

http://mondodigitale.org/newsletter/2013/05/fmd-number-1-may

 

Film o projektu "The Knowledge Volunteers"
vytvořený koordinátorem projektu Fondazione Mondo Digitale

 

16 minutová verze

 

8 minutová verze

 

4 minutová verze

 

 

Video z projektového meetingu a konference v rámci projektu
"The Knowledge Volunteers" v Ženevě termín konání akce:
20. – 21.9.2012

 

http://tkv.mondodigitale.org/video/tkv-dissemination-event-geneva-21092012-en

 

Dokument - THE KNOWLEDGE VOLUNTEERS (TKV)

CZ-TKVBrochure.pdf

Dokument - Tisková zpráva - Mezigenerační Evropa

CZ-TKV_PressRelease_21sept12.pdf

TKV on the publication Toward an AGE FRIENDLY EU

http://tkv.mondodigitale.org/notype_content/tkv-publication-toward-age-friendly-eu

Video z kurzu

www.free-art.cz/tkv

 

Slavnostní předávání certifikátů seniorům v rámci ukončení kurzů projektu "The Knowledge Volunteers"

 

Fotografie z kurzu „eGovernment“

Fotografie z kurzu „ABC pro ICT“

PDF leaflet ke stažení zde.