Název projektu:  
„Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce“,

Registrační číslo projektu:  CZ.1.04/5.1.01/77.00003, OP LZZ

Termín realizace projektu:   1.4.2012 – 31.3.2015

Příjemce dotace:            Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o.
Kontaktní osoba:            Ing. Tomáš Sokolovský, CSc. – koordinátor projektu
                                               sokolovsky@free-art.cz , tel.: 596 244 502

Partneři projektu:          Ostravská univerzita v Ostravě, Asociace zaměstnavatelů zdravotně  
                                               postižených ČR, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Sjednocená       
                                               organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Českomoravská jednota
                                               neslyšících, Equalizent Vídeň, Rakousko.

Stručný popis projektu:              

Cílem projektu je vytvořit manuál pro sociální pilíř CSR modifikovaný pro podmínky českého trhu práce, tento pilotně ověřit a následně navrhnout legislativní úpravu pro jeho implementaci vč. podmínek certifikace pro ocenění firem s příkladným přístupem v oblasti standardů diverzitní komunikace a sociálního pilíře CSR. K naplnění tohoto záměru žadatel spolu s partnery získá od evropských CSR´ Centre of Excellence (Německo, Rakousko, skandinávské země) relevantní zkušenosti pro vytvoření manuálu SP CSR,vytvoří školící

program pro výuku SP CSR, vč. pilotního kurzu lektorů SP CSR, workshopy pro cílové skupiny projektu s cílem ověřovat produkty v praxi. Součástí řešení bude provázanost SP CSR i ostatních produktů na aktuální legislativu podporující zaměstnávání OZP.

 

Webové stránky projektu:         www.spcsr.cz